szybkikontakt

Upoważnienie do odprawy na terenie UK

Po co i kto ma go podpisać?

Wielu naszych klientów zadaje pytanie- po co jest potrzebne  upoważnienie do odprawy importowej na terenie Wielkiej Brytanii i z jakiego powodu powinno być podpisane przez sobę upoważnioną zgodnie z danymi zawartymi w Company House. Poniżej przedstawiamy opis faktyczny problemu. 

Aby odprawić towar na terenie Wielkiej Brytanii  należy spełnić m.in. warunek formalny dotyczący złożenia stosowanego upoważnienie do odprawy celnej.  Wynika to z Art. 21, pkt.2  angielskiego prawa celnego Taxaction (Cross- Border Trade) Act 2018. 

“Informacja o mianowaniu osoby jako Agenta celnego oraz rezygnacja z mianowania osoby na Agenta celnego musi zostać przekazana do urzędu HMRC zgodnie z przepisami utworzonymi przez członków komisji HMRC.”

Doprecyzowanie powyższego przepisu prawnego  można znaleźć na stronie HMRC:
„Może on występować w Twoim imieniu. jako jeden z dwóch:
  • bezpośredni przedstawiciel,
  • pośredni przedstawiciel
     
Nie może jednak on działać w Twoim imieniu bez pisemnego pozwolenia od Ciebie. Pozwolenie musi wskazywać czy przedstawiciel działa dla Ciebie bezpośrednio czy pośrednio. ”

W przypadku braku złożonego upoważnienia do odprawy celnej, podmiot dokonujący odprawy jest odpowiedzialny za zapłatę powstałych należności celnych (cło, podatek VAT etc.).

„Jeśli nie posiada pisemnego upoważnienia, ryzykuje, że zostanie uznany za działającego wyłącznie we własnym imieniu. Jeżeli upoważnienie nie potwierdzi rodzaju przedstawicielstwa, może zostać wtedy potraktowany jako pośredni przedstawiciel. W obydwu przypadkach, będzie odpowiedzialny za długi celne. ”

    Upoważnienie jest dokumentem kontraktowym i aby było  prawnie  wiążące zgodnie z  angielską ustawą Company Act 2006 Art. 46 pkt. 2- Execution of Documents , powinno być podpisane przez dwóch sygnatariuszy lub dyrektora spółki:

(2) Dokument jest prawnie sporządzony przez przedsiębiorstwo wtedy gdy jest podpisany w imieniu firmy:
  • przez dwóch upoważnionych sygnatariuszy, lub
  • przez dyrektora przedsiębiorstwa w obecności świadka poświadczającego podpis.”


W przypadku braku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną, taki dokument uznaje się za nieważny, zatem również podpisane upoważnienie do odprawy. Powoduje to daleko  idące konsekwencje, wynikające z bycia odpowiedzialny za zapłatę potencjalnego długu celnego. 


------------------------------------------------------------------
Przypisy:
  (1)https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf#get-someone-to-act-indirectly
  (2)https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/import-and-national-clearance-hub-procedures/inchp02060
  (3)https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/44

 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd