szybkikontakt

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – EKOFROST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

PONIŻEJ PODAJEMY ISTOTNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EKOFROST SP. Z O.O., WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (RODO).
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOFROST Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 23. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:
  1. pod adresem e-mail biuro@ekofrost.com
  2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: EKOFROST Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz wykonania zawartej umowy, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
 3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
  1. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organy państwowe, sądy)
  2. świadczące usługi: windykacyjne i prawne, płatnicze, finansowo-księgowe, kontrolne, audytorskie, telefoniczne jak i elektroniczne, informatyczne, doręczenia korespondencji i przesyłek
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z EKOFROST Sp. z o.o. przy użyciu danych wskazanych powyżej.
 6. Dokładamy wszelkich starań aby Pani/Pana dane były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeżeli uznają Państwo, iż pomimo tego przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana/-y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia i realizacji umowy jak również prowadzenie korespondencji elektronicznej.
 8. Mogą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazi Pan/Pani na to zgodę.
 9. Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd