szybkikontakt

Pomiar temperatury towaru jest ważny

Właściwy pomiar temperatury towaru, a kwestie reklamacji przesyłki przy przewozie towarów w temperaturze kontrolowanej.

Niewątpliwie istotną kwestią przy przewozie towarów w temperaturze kontrolowanej jest właściwy pomiar produktu. Dotyczy to wszystkich uczestników łańcuch dostaw od załadowcę, po przewoźnika, aż po odbiorcę towaru. 

Pod uwagę należy wziąć parę istotnych aspektów, przedstawionych poniżej:

Sposób pakowania oraz rodzaj towaru.
W odniesieniu do sposobu pakownia i rodzaju towaru, należy wziąć pod uwagę czy towar jest pakowany w karton, vacuum, map,  etc. np. świeże mięso, nabiał czy też towar pozbawiony jest opakowania i jest możliwy bezpośredni dostęp do produktu np. świeże mięso na hakach, owoce, warzywa. Kwestia ta jest na tyle istotna, iż dokonując pomiaru zawsze należy wbić trzon termometru w rdzeń produktu, a nie w opakowanie. 

Częstym błędem, który dokonuje się podczas pomiaru jest przystawienie trzonu termometru w szczelinę między kartony lub do folii, w którą jest opakowany towar. Taki sposób pomiaru jest niewłaściwy, gdyż w żaden sposób nie odzwierciedla prawidłowej temperatury towaru. 

Dokonując pomiaru produktu zawsze należy rozpakować produkt i badać temperaturę wbijając trzon termometr do produktu.  W przypadku gdy towar pakowany jest w pojedyncze opakowania np. tacki z wędlinami, jaja spożywcze należy rozpakować opakowanie zbiorcze i dokonać pomiaru przykładają trzon termometru jak najbliżej produktu lub pomiędzy produkt. 

Urządzenie, przy pomocy którego dokonuje się pomiaru temperatury. 
Kolejną bardzo istotną kwestią jest rodzaj urządzenia, który używamy do badania temperatury towaru. 
Na wstępnie należy zaznaczyć, iż każde urządzenie, z którego korzystamy powinno posiadać ważne świadectwo skalowania pochodzące z upoważnionej instytucji. 

Często popełnianym błędem jest stosowanie pirometru, czyli bezdotykowego termometru do pomiaru temperatury towaru. Pirometry nie są zalecane do pomiaru temperatury produktu, gdyż nie wskazują temperatury wewnątrz produktu, a tylko na zewnątrz, powierzchownie. 

Klasyczne termometry penetracyjne, a więc takie które posiadają możliwość wbicia trzonu w produkt lub przyłożenia trzonu jak najbliżej produktu, określają rzeczywistą temperaturę wewnątrz produktu. Ten rodzaj urządzenia pozwala na bardzo dokładny i niezawodny pomiar, dlatego jego stosowanie zaleca się w celu uzyskania wiarygodnych danych na temat poziomu temperatury produktu. 

Sposób pomiaru produktu.
Na podstawie UMOWY O MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZACH SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I O SPECJALNYCH ŚRODKACH TRANSPORTU DO TYCH PRZEWOZÓW (ATP) zgodnie z rozdziałem C Załącznika 2 Dodatek 2 do tejże umowy1  wskazuje się, iż „przed przystąpieniem do pomiarów należy ochłodzić sondę pomiarową w taki sposób, aby jej temperatura była możliwie najbliższa temperaturze produktu”2

Dla produktów chłodzonych sonda powinna zostać wbita w środek paczki, a temperatura odczytana, gdy osiągnie stałą wartość.
Dla produktów mrożonych i głęboko „sondy cieplne nie są pomyślane do wbijania w produkty mrożone. Należy więc wykonać otwór w produkcie, w który będzie włożona. W tym celu należy użyć przyrządu do wnikania wstępnie schłodzonego, to znaczy przyrządu metalowego zbieżnego, takiego jak hak lodowy, wiertarka ręczna lub świder. Otwór powinien być o takiej średnicy, by sonda została ciasno wciśnięta:

 Głębokość, na jaką sonda zostanie wciśnięta, zależy od rodzaju produktu:
  • Jeśli wymiary produktu na to pozwalają, należy wcisnąć sondę na głębokość 2,5 cm, licząc od powierzchni produktu; 
  • Jeśli działanie wskazane powyżej nie jest możliwe z powodu rozmiaru produktu, sonda powinna być wciśnięta, licząc od powierzchni, na głębokość co najmniej trzy lub cztery razy większą niż wynosi średnica sondy; 
  • Jeśli nie jest celowe lub praktyczne wykonanie otworu w niektórych produktach z powodu ich rozmiaru lub składu (np. w przypadku jarzyn krojonych w kostkę), dogodnie jest określić temperaturę wewnętrzną paczki przez wciśnięcie w jej środek sondy o zbieżnym trzonie, aby zmierzyć temperaturę w zestyku z towarem.
Po włożeniu sondy należy odczytać temperaturę, wtedy, gdy osiągnie ona stałą wartość”3

Otoczenie oraz umiejscowienie próbek pobranych do badania. 
Ważnym elementem, który wpływa na prawidłowy odczyt temperatury produktu, ale też prawidłowy pomiar całości towaru, jest właściwe pobranie prób towaru, ale też miejsce i otoczenie, w którym dokonuje się pomiaru. 

 Przygotowanie i pomiar towaru powinno nastąpić w momencie pozostawania próbki w urządzeniu chłodniczym, tak aby temperatura otoczenia była jak najbardziej zbliżona do temperatury produktu.  
 
O ile pozwalają na to warunki (dostęp do towaru, sposób rozładowania/załadowania towaru, składowania towaru) najbardziej optymalny pomiar ma miejsce, gdy próby towaru pobrane są z górnej, dolnej i środkowej warstwy palety i z palet umiejscowionych w różnych częściach naczepy/ kontenera etc. (przód, środek, tył). 
Rozpatrując kwestie potencjalnej reklamacji przewozu, wynikającego z niewłaściwego zachowania prawidłowej temperatury towaru, istotną kwestią jest właściwy pomiar i udokumentowanie faktu właściwego pomiaru. Niejednokrotnie niewłaściwy dobór sond pomiarowych, a także sposób pomiaru (badanie temperatury opakowania, a nie produktu) powoduje niejednokrotnie spory, które mogłyby zostać uniknięte, gdyby pomiar został dokonany właściwie. 

----------------------------------------------
1 Dz.U. 2015 poz. 667 s. 85
2 Op.cit
3 Op cit 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd