szybkikontakt

Eksportowe świadectwa zdrowia

Dostawy towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii po 31 stycznia 2024 w kontekście świadectw zdrowia.

1.    Import towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii- klasyfikacja ryzyka towarów.
Od 31 stycznia 2024 w przypadku dostaw towarów pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii będą wymagane świadectwa zdrowia, bądź świadectwa fitosanitarne.  To czy na dany towar będą obowiązywać  świadectwa, zależeć będzie od kategorii ryzyka towaru pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Od klasy ryzyka, będzie również zależała ilość kontroli granicznych, które będę odbywały się w granicznych punktach kontrolnych (BCP) po 30 kwietnia 2024. 

Ilość kontroli granicznych jest ściśle związana z kategorią produktów. 
Najwyższy stopień kontroli dotyczy przewozu żywych zwierząt oraz towarów objętych środkami ochronnymi. Średni stopień kontroli dotyczy mięsa świeżego, mrożonego oraz przetworzonego, a także produktów związanych z rybołówstwem. Trzeci, najniższy stopień kontroli dotyczy produktów przetworzonych o trwałym okresie przechowywania, takich jak określone mieszanki i konserwy mięsne i rybne.
W przypadku towarów pochodzenia roślinnego stopień kontroli dotyczy następujących kategorii produktów i jednocześnie ryzyka związanego z ilością kontroli granicznych.

Najwyższa kategoria to sadzonki roślin oraz drzew i/lub do produkcji komercyjnej, rośliny do sadzenia – niedrzewiaste i do sprzedaży detalicznej jako rośliny domowe. Średni poziom ryzyka kontroli dotyczy produktów roślinnych – zidentyfikowane ryzyko związane z branżą. Najniższa kategoria ryzyka kontroli to wszystkie inne produkty podlegające przepisom.

Klasyfikacja ryzyk towaru zależeć będzie od kodu celnego towaru i będzie na bieżąco aktualizowana przez brytyjską agencję APHA oraz DEFRA.

Poniżej znajduje się link, pod którym można sprawdzić kategorię ryzyka towarów.

https://www.gov.uk/government/collections/import-risk-categories-for-animals-animal-products-plants-and-plant-products

2.    Tranzyt przez Wielką Brytanię tzw. „Landbridge”.
W przypadku tranzytu towarów z Unii Europejskiej do Republiki Irlandii oraz Irlandii Północnej przez Wielką Brytanii będą wymagane świadectwa zdrowia dla towarów średniego i wysokiego ryzyka. 
W poniższym linku znajduje się szczegółowa informacja w sprawie tranzytu towarów pochodzenia zwierzęcego przez Wielką Brytanię.

https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain

3.    Konieczność certyfikacji towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego przewożonych do Wielkiej Brytanii. 
W ślad za opublikowanymi wytyczny przez stronę brytyjską, świadectwa zdrowia powinny być wystawione w systemie Traces NT i potwierdzone kwalifikowanym podpisem przez właściwego Lekarza Weterynarii. Akceptowana jest głównie elektroniczna wersja świadectwa zdrowia.
W sytuacji, gdy nie będzie możliwości wystawienia świadectwa zdrowia w formie elektronicznej, kierowca powinien otrzymać oryginalną, papierową  wersję  tegoż dokumentu, który powinien towarzyszyć kierowcy aż do momentu rozładunku towaru. Wzory świadectwa zdrowia SA dostępne  na portalu Traces NT.

4.    Zasady dotyczące wykonywania transportu drobnicowego.
W odniesieniu do wysyłek towarów do Wielkiej Brytanii w ramach transportu drobnicowego strona brytyjska wprowadza ułatwienia w sposobie certyfikacji. Odstępuje się od wpisywania numerów środka transportu  do świadectwa zdrowia. Dodatkowo, nie jest wymagane plombowanie środka transportu.
Poniżej znajduje się link do wytycznych dotyczących importu przesyłek drobnicowych lub mieszanych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii od 2024 roku. 

https://www.gov.uk/guidance/import-groupage-or-mixed-load-consignments-of-animal-products-into-great-britain-from-2024#groupage
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd