szybkikontakt

Czym się różni Agencja Celna od Urzędu Celnego?

Agencja Celna i Urząd Celny to dwie różne instytucje, które pełnią kluczowe role w procesie importu i eksportu towarów. Mimo że obie są zaangażowane w procesy celne, różnią się pod wieloma względami.

Agencja Celna
Agencja celna to prywatna firma, która specjalizuje się w usługach związanych z obsługą celną towarów. Działa na rzecz swoich klientów, pomagając im w spełnieniu wymogów prawnych i formalności celnych. Zakres działalności agencji celnych jest szeroki i obejmuje kilka kluczowych aspektów, które wspierają przedsiębiorców w międzynarodowym handlu. Agencje celne pełnią rolę pośrednika między przedsiębiorcami a organami celnymi, co pozwala firmom skupić się na swojej głównej działalności, unikając skomplikowanych i czasochłonnych procedur celnych. 

Zakres działalności Agencji Celnej:
Formalności Celne - Agencje celne pomagają klientom w zgłaszaniu towarów do odprawy celnej, składaniu deklaracji celnych oraz innych procedur wymaganych przez prawo celne. Dzięki nim proces ten staje się mniej skomplikowany i bardziej efektywny.


Doradztwo - Zapewniają fachowe doradztwo w zakresie przepisów celnych, taryf celnych oraz optymalizacji procesów importowych i eksportowych. Pomagają przedsiębiorstwom uniknąć błędów i potencjalnych kar, dzięki czemu operacje handlowe mogą przebiegać sprawniej.


Usługi Logistyczne - Mogą również oferować usługi logistyczne, w tym transport, magazynowanie oraz dystrybucję towarów. W ramach tych usług agencje celne mogą koordynować cały proces transportu od nadawcy do odbiorcy, zapewniając, że towar dotrze na miejsce na czas i w nienaruszonym stanie.


Przykłady usług Agencji Celnej:
Przygotowywanie dokumentacji celnej. To obejmuje wszystko od deklaracji celnych po certyfikaty i inne niezbędne dokumenty.
Obsługa procedur importowych i eksportowych zapewnia płynność procesów importowych i eksportowych, dbając o zgodność z przepisami. Dzięki temu firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast martwić się o formalności celne.
Doradztwo w zakresie klasyfikacji towarów i kodów taryfowych, co jest kluczowe dla prawidłowego określenia stawek celnych. Pomaga to firmom zoptymalizować koszty związane z cłami i uniknąć niespodziewanych wydatków.

Urząd Celny
Urząd Celny to instytucja państwowa, która jest odpowiedzialna za przestrzeganie i egzekwowanie przepisów celnych. Urzędy celne zajmują się m.in. kontrolą towarów, pobieraniem opłat celnych i podatków, a także wydawaniem certyfikatów i pozwolenia na import i eksport towarów. Urzędy celne są organami wyższego rzędu i podlegają bezpośrednio Ministerstwu Finansów.

Zakres działalności:
Urzędy celne kontrolują i monitorują przepływ towarów przez granice państwa, zapewniając przestrzeganie przepisów celnych oraz innych regulacji, takich jak normy sanitarne i fitosanitarne. Dzięki temu państwo może chronić swój rynek wewnętrzny i zdrowie publiczne.


Są odpowiedzialne za naliczanie i pobieranie ceł, podatków oraz innych opłat związanych z importem i eksportem towarów. Zapewnia to, że państwo otrzymuje należne mu dochody z tytułu handlu międzynarodowego.


Chronią rynek wewnętrzny przed nielegalnym towarem, takim jak podróbki, oraz kontrolują przestrzeganie embarga i sankcji. To pomaga w utrzymaniu uczciwej konkurencji i ochronie konsumentów.

Przykłady działalności:
Odprawa celna towarów - Urzędy celne przeprowadzają formalną odprawę towarów, kontrolując zgodność z przepisami. Bez ich akceptacji towary nie mogą zostać wprowadzone na rynek ani opuszczone z kraju.

Kontrole celne na granicach, aby zapewnić zgodność z przepisami. Sprawdzają dokumentację oraz sam towar, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.
Egzekwowanie Przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Działają na rzecz zapobiegania przemytowi, wprowadzaniu niebezpiecznych towarów i innych zagrożeń.

Podsumowując, agencja celna jest prywatnym podmiotem świadczącym usługi celne, podczas gdy urząd celny jest instytucją publiczną wykonującą funkcje państwowe. Agencje celne reprezentują klientów i pomagają w spełnianiu wymagań celnych, oferując szeroki wachlarz usług doradczych i logistycznych. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że wszystkie formalności celne i transportowe są w ich imieniu załatwione.

Urzędy celne nadzorują i egzekwują przepisy celne oraz inne regulacje prawne na granicach państwa, mając uprawnienia do wykonywania kontroli, nakładania kar oraz pobierania ceł i podatków. Działają na rzecz państwa, dbając o to, aby handel międzynarodowy odbywał się zgodnie z przepisami.

W praktyce, współpraca między agencją celną a urzędem celnym jest kluczowa dla sprawnego i zgodnego z prawem przepływu towarów przez granice. Agencje celne ułatwiają przedsiębiorcom przejście przez skomplikowane procedury celne, podczas gdy urzędy celne zapewniają, że wszystkie przepisy są przestrzegane.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd